QUINTESSENCE DOME LAB : OPEN CALL

BASES INTERNATIONAL OPEN CALL
QUINTESSENCE DOME LAB

Open Call for residency in advanced technologies application and artistic immersive/ interactive productions.
Espronceda, Institute of Art and Culture, Barcelona, in cooperation with MIRA Festival, Helsinki XR Center, MEET Digital Culture Center Milan, .3 Institut of Advanced Architecture Innsbruck
and UCA, announce 5 residency grants to participate in the creative residency «Quintessence
Dome Lab» from August 17 to September 13, 2020.

The open call is for artists, creatives and other curious minds, over 18 years, who are interested in knowing how to create immersive/ interactive visual projects using advanced fulldome screen
technologies, Virtual reality, three-dimensional sound, 3D scanners and other amazing technological tools.

WE OFFER:
1) Free accommodation at the Espronceda Center artist residence facility for participants not resident in Barcelona.
2) Free participation in the scheduled workshops: Technologies and immersive projects with fulldome by Eyesberg Studio / Mira Festival, Media content creation byGarage Stories, interactive art installations by Kimatica Studio
3) Access to all the necessary technological material: computers, VR headsets, 3D scanners, etc. (Espronceda provides all the material, removing the digital barrier for participants).
4) Participation of the selected projects in Ars Electronica Barcelona Garden 2020, with international dissemination.
5) Being part of the IMMENSIVA international network, with institutions such as: Helsinki XR Center, MEET Digital Culture Center Milan, .3 studio Institute of Advanced Architecture Innsbruck and UCA (University of Creative Arts), STARTS and many others.
6) Important: the residence does not offer financial scholarships, travel expenses coverage or an exhibition fee.

CANDIDATE SELECTION PROCESS:
Application period: from 10 July to 25 July 2020.

Applications by email: alejandro@espronceda.net

Documents to send:
Curriculum Vitae (artist bio) with details of the artistic projects developed.
One-page document with an executive summary of the immersive and interactive project to be developed.
Optional: letters of recommendation from professionals or institutions in the educational /cultural sector.

Professional Jury Meeting: July 27, 2020, formed by members of the organizing and
collaborating institutions.
Communication of results: July 28, 2020, by email to the winners. (candidates no selected will receive a final communication during August).

Other obligations of the participants.
1) All participants will sign the Espronceda’s standard residence agreement.
2) Submit a final report of the project developed during the residence.
3) Include the logos of Espronceda Institute of Art and Culture and MIRA Festival in all public
communication of the project.
4) Participate in the Quintessence Dome Lab promotional video.

 

 

_______

 

 

BASES Convocatòria CATALUNYA
QUINTESSENCE DOME LAB

Convocatòria de residència de formació i producció artística.
Espronceda, Institute of Art and Culture i MIRA Festival, amb el suport de l´Institut Ramon Llull, convoquen 5 beques per participar a la residència creativa «Quintessence Dome Lab», del 17
d´agost al 13 de setembre 2020.
És una convocatòria oberta a tots els artistes, creatius i ciutadans de Catalunya, majors de 18 anys, que estiguin interessats à conèixer com crear projectes visuals immersius fent servir tecnologies avançades de fulldome screen, realitat Virtual, só tridimensional, 3D scanners i
altres increïbles eines tecnològiques.
Aquesta residència és una col·laboració amb socis locals: Mira Festival, Garage Stories, Be another Lab, i també una col·laboració internacional amb: Helsinki XR Centre, MEET Digital Culture Center, .3 Studio Institut of Advanced ArchitectureInnsbruck University, UCA i Kimatica
Studio.

OFERIM:
1) Allotjament gratuït al Centre Espronceda per participants no residents à Barcelona.
2) Participació gratuïta als tallers programats: Tecnologies i projectes immersius amb fulldome,
Eyesberg Studio/ Mira Festival, Creació de continguts media, Garage Stories, instal.lacions
artístiques interactives Kimatica Studio i
3) Accés al material tecnològic necessari: ordinadors, VR headsets, 3D scanners, etc.
(Espronceda proveïx de tot el material, eliminant la barrera digital pels participants).
4) Participació dels projectes seleccionats a Ars Electronica Barcelona Garden 2020, amb difusió internacional.
5) Forma part de la xarxa internacional d´IMMENSIVA, amb institucions com: Helsinki XR Center, MEET Digital Culture Center Milan, .3 studio Institut of Advanced Architecture Innsbruck
i UCA (University of Creative Arts).
6) La residència no ofereix beques econòmiques, ni honorari per l´exposició.
PROCÉS DE SELECCIÓ DE CANDIDATS:
Període d´aplicació: del 10 de juliol al 25 de juliol 2020.

Candidatures a l´email: alejandro@espronceda.net

Documents à enviar:
Curriculum Vitae amb detalls dels projectes artístics desenvolupats.
Document d´una pàgina amb un resum executiu del projecte immersiu e interactiu à desenvolupar.
Opcional: cartes de recomanació de professionals o institucions.
Reunió del Jurat professional: 27 de Juliol 2020, format per membres de les institucions organitzadores i col·laboradores.
Comunicació dels resultats: 28 de Juliol 2020, per email als guanyadors.
Altres obligacions dels participants.
1) Tots els participants signaran d´acord de residència standard d´Espronceda.
2) Entregar una memòria final del projecte.
3) Incloure els logotips de l´Institut Ramon Llull, Espronceda Institute of Art and Culture i MIRA Festival en tota comunicació pública del projecte.
4) Participar en el vídeo promocional de Quintessence Dome Lab.

 

 

0 Comentarios

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

*

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.