AI4Future

AI4Future és un projecte d’Europa Creativa que implica tres països europeus diferents: Itàlia, Espanya i Països Baixos. Té com a objectiu millorar la comprensió i la difusió de A.I. tecnologies relacionades per a la participació activa i creativa de joves activistes en l’escena cultural europea, que els permet treballar amb artistes per a la creació conjunta d’una nova ciutat

AI4Future és un projecte d’Europa Creativa que involucra a tres països europeus diferents: Itàlia, Espanya i Holanda. El seu objectiu és millorar la comprensió i la difusió de A.I. tecnologies relacionades per a la participació activa i creativa de joves activistes a l’escena cultural europea, permetent treballar amb artistes per a la creació conjunta d’una nova consciència comunitària urbana.

El A.I. El enfoque permet l’accés i la interpretació de les dades per comprendre millor com funcionen aquestes noves tecnologies i descobrir nous aspectes dels mecanismes de la societat comunitària. Las nuevas generaciones tendrán un papel fundamental en este cambio a medida que vayan madurando y creciendo en el avance de la revolución tecnológica.

El tema principal de col·laboració entre joves activistes i artistes serà la “mobilitat”, considerat en diferents significats i diferents interpretacions desenvolupades gràcies al diàleg entre els socis. Los significados de movilidad que surgieron son: movilidad mental, fatiga pandémica; movilitat social, econòmica i política; movilitat virtual i interactiva, en la que A.I. no es solo una herramienta. Los jóvenes activistas, artistas y legisladores tendran l’oportunitat de lidiar amb reunions internacionals, tallers i residències d’artistes.