Immensiva

immensiva.com

IMMENSIVA és una plataforma internacional per a noves plataformes digitals, centrada en VR, AR i MR, en cooperació amb Espronceda – Institut d’Art i Cultura