REAL IN

 

ESPRONCEDA – Institut d’Art i Cultura, comença el 2021 amb un nou projecte europeu, REAL-IN, finançat pel programa Creative Europe Media.

EU CALL
Creative Europe

TIMELINE
2021 – 2022

DESCRIPTION
El REAL-IN té com a objectiu l’exploració de l’encreuament de camins de sectors culturals, audiovisuals i creatius per a propostes immersives i interactives, aprofitant les tecnologies d’escaneig 3D combinades amb XR. Construirem un parc infantil per a la creació de prototips d’escenaris col·lectius per impulsar nous enfocaments participatius i experiències innovadores d’usuaris per a les indústries creatives i culturals i les seves audiències. El REAL-IN activarà sinergies multidisciplinàries en un procés de cocreació entre creatius, codificadors, indústries creatives, amb el resultat de trencar SILOS entre sectors creatius.

PARTNERS
REAL-IN és una aliança formada per 2 grans festivals de la UE (La Manufacture/Estrella d’Arts Visuals i Disseny Interactiu a Hamburg), 2 institucions culturals innovadores en 2 grans ciutats europees i esdeveniments mundials classificats en indústries creatives (MEET Digital Culture Center a Milà, Espronceda, Institut d’Art i Cultura, a Barcelona), i una premiada empresa de tecnologia audiovisual Black Euphoria situada en un dels principals centres audiovisuals europeus a Marsella.

WEBSITE
http://real-in.eu/