Programa de residències per a artistes

Programa de residències per a artistes

El programa de residències per a artistes va ser inaugurat a l’any 2013. Dins del marc del programa, Espronceda invita a artistes internacionalment reconeguts i amb gran potencial per gaudir d’una experiència creativa i cultural entre 2 i 12 setmanes.

El període de residència culmina en una exposició/show que mostra tot el treball dut a terme durant el transcurs del programa. A més a més, aquesta exposició permet a l’artista resumir tant la seva obra artística com les activitats i experiències obtingudes en Espronceda a través d’una xerrada per al públic. L’exposició romandrà al centre per ser visitada durant dues setmanes després de la inauguració.

El programa inclou:

• Estudis/espais de treball compartits i privats.

• Exposició final durant l’última setmana del programa juntament amb una recepció d’obertura.

• Suport en el disseny de les invitacions.

• Comunicats de premsa i comunicació.

• Invitació a la nostra base de dades electròniques.

• Assessorament i suport en vendes i preus.

• Visibilitat internacional.

• Recolzament en el Social Media Màrqueting/Comunicació i Relacions Públiques.

• Ús de l’espai multimèdia.

• Suport en la sol·licitud de beques abans i durant l’estada.

• Contacte amb el mercat internacional (galeries, col·leccionistes, etc.)

• Ser membre de la comunitat i compartir l’esperit d’Espronceda!

Número màxim de residents: 5 al mateix temps.

Companys són benvinguts durant un període curt de la residència.

Què busquem?

Volem artistes amb bones vibracions i participatius, amb una actitud oberta cap a la nostra comunitat a Espronceda.

Preus

El preu total del programa de residències es de 950€ al mes, allotjament inclòs. L’associació EncontrArte oferirà el suport i la documentació necessària al candidat seleccionat per sol·licitar una beca o recolzament financer en el seus països d’origen durant el període de la sol·licitud.

Espronceda pot ajudar a l’artista oferint allotjament durant la durada del programa (habitació individual privada amb bany compartit) i cuina. Les instal·lacions són d’autoservei.

Els artistes poden sol·licitar una beca a Espronceda.

Què ofereix l’artista?

Comissió de galeria i exposició per les vendes durant o després de l’exhibició: 45% de comissió.

Els artistes participants han d’oferir al centre una obra o peça artística produïda durant la residencia. Espronceda cobreix tots el costos materials i de producció.