Gil Gelpi

Date: 12/març/2019 Category:

Gil Gelpi

gilgelpi.com

Inspirat pels filòsofs Gilles Deleuze, Félix Guatarri i el concepte de substància de Spinoza. Gil Gelpi interpreta el cos humà i tot el que existeix com a substància en estat de convertir-se en constant. En les seves creacions es pot detectar una lògica rizomàtica; una forma de creixement intuïtiu que segueix un patró gairebé bacterià, on l’interior es fon amb l’exterior, concentrant en si mateixos impulsos i emocions, fluxos i energies, records i budells, que en cada moment canvien, respiren, imaginen …