Mercedes Cucarella

Date: 10/octubre/2017 Category:

About the artist:

Mercedes Cucarella

“En els meus pintures intent plasmar la sensació de ràbia davant aquesta por, la meva obra és el reflex de la desesperació i impotència que sento davant cada nou atac de pànic, estat ansiós o fòbia social que m’assalta.

Pintant és l’única manera que tinc de llevar-me aquesta por terrible de sobre. En certa manera, el va superar convertint-lo en art. ”

Una obra caracteritzada per taques abstractes, denses i gestuals, ens endinsen en la psique d’aquesta artista. Resultat d’un procés vital que l’han portat a expressar-se a través de la pintura, les seves obres són fàcilment recognoscibles, i cadascuna ens porta a una emoció diferent, només variant els colors i els traços que són el seu llenguatge.