NUBIA COMUNITAT DINAMICA

NUBIA comunitat dinàmica és una nova iniciativa d’ESPRONCEDA que comença amb dues jornades activadores d’una nova comunitat de públic creatiu i participatiu. Utilitzant les noves tecnologies com a realitat virtual, realitat augmentada, intel·ligència artificial i dispositius hàptics, els participants són co-creadors d’experiències/objectes digitals a través de la seva participació dinàmica/performativa en una sèrie d’experiències proposades en dues jornades, dia 22 i 23 de novembre. A més, aquestes jornades inclouen formació en “storytelling” immersiu i interactiu i tecnologies clau com els dispositius hàptics. Els participants en aquestes jornades passen a ser integrants d’una comunitat que fomenta la co-creativitat i l’assistència a esdeveniments/exposicions interactives. La comunitat és activada mitjançant una comunitat online basada en la web i un metavers online que ofereix informació i permet el contacte de públic i creadors

Objectius de les activitats
1) Dinamitzar la creació de comunitats de públic-co-creadors mitjançant experiències interactives que fan del moviment corporal (performance) part fonamental del procés.
2) Crear vincles emocionals/relació tàctil-performativa-humana/ perquè la comunitat tingui una motivació personal.
3) Apropar el potencial de les noves tecnologies a l’experiència expandida, que és aquella que no ens porta a cap altra realitat, sinó que potencia la nostra pròpia existència i ajuda a dinamitzar la sociabilitat.

El públic objectiu d’aquestes activitats és un públic general, en la participació de les activitats dinàmiques, obert a totes les edats, però el component formativa en noves tecnologies i la seva aplicació està més enfocat a gent jove (18-25 anys) i que tenen una relació amb les tecnologies avançades, ja sigui pels estudis en curs com per la motivació personal. ESPRONCEDA manté relació amb diverses escoles/universitats que estan formant professionals en la creació de projectes immersius.

Dia 22 de novembre: D’11 a 16h.
11h-11h30. Recepció dels participants. Explicació de les activitats de les dues jornades NUBIA Comunitat dinàmica.
11h30-12h30. Intel.ligencia Artificial creativa. Cas d’estudi: Common-AI-verse. CSIC-IIIA. Dr. Jordi Sabater/ Dra. Lissette Lemus.
12h30-13h00. Introdució a la comunitat online NUBIA.
13-14h. Entrepans i begudes.
14-16h. Participació activa a la instal·lació performativa LOVE VIBES.
Dia 23 de novembre. D’11 a 16h.
11-1h30. Recepció dels participants. Resum de la jornada anterior.
11h30-12h30. Creació de “storytelling” per instal.lacions inmersiones i interactives.
12h30-13h30. Taller de co-creació de comunitats.
13h30-15h00. Temps de menjar i trasllat al CCCB.
15h00-16h00. Participació guiada a la instal·lació
COMMON-AI-VERSE.
INSCRIPCIONS: GOOGLE FORMS: