PLUJA D’IL.LUSIONS 

PLUJA D’IL.LUSIONS 

El projecte Pluja d’il.lusions és una experiència immersiva, interactiva i col.lectiva que fa servir tecnologies molt experimentals en realitat augmentada e interacció. És una experiència en grup i de col.laboració que té un “storytelling” basat a l’actual sequera d’aigua, d’absència de pluges, i que gairebé tots els pantans que baixen el seu nivell deixen veure pobles, esglésies i castells que formen part de l’història de Catalunya. 

El canvi climàtic i la consciència de l’importància de l’equilibri de l’atmosfera i la biosfera terrestre, l’Hipòtesi de Gaia, són el derrafont d’aquesta creació digital e instal.lativa. El projecte està pensat per situarse a un espai expositiu o fer servir construccions històriques: esglésies, castells, masies, etc. El grup participant (de 5 a 8 persones) fa servir una Llanterna Màgica per anar trobant els objectes i elements naturals que serveixen per invocar l’aigua, a mesura que aquesta prova comuna és resolta les projeccions i sons anunciant la pluja i l’aigua qui dóna la vida. La conexió, la  consciència ecològica i el patrimoni històric de les zones rurals i parcs naturals ens fa reflexionar sobre la necessitat d’una acció col.lectiva. Aquesta instal.lació pot ser adaptada a llocs històrics especifics i fer servir simbologies que conecten amb les tradicions de cultures antigues i primitives.

El projecte es portarà de prototip a Ars Electronica Festival 2024 i després al setembre o octubre es farà l’exposició a ESPRONCEDA, Institut d’art and culture. El projecte conta amb el suport de la Universitat Pompeu Fabra, UPF. 

TECNOLOGIES IMPLEMENTADES
En el projecte PLUJA D’IL.LUSIONS farem servir una sèrie de tècniques de projecció noves amb el laboratori d’interacció de cos sencer de la UPF, com ara la Llanterna Màgica un dispositiu de RA de mà que permet als usuaris “encendre una torxa” per explorar un món virtual en temps real. Les imatges principals es renderitzar a Unity pel nostre desenvolupador principal: Fran Macia. 

 

 

El nostre conjunt incorporarà dos projectors mapejats a elements reals escenogràfics, així com a possibles elements interactius basats en Arduino i Raspberry-Pi que poden permetre interaccions pràctiques (com la interacció activada en recollir un objecte). Les interaccions físiques seran implementades pel nostre Artista Computacional, Rafa Roeder (Goldsmiths). Utilitzarem NDI, i possiblement Photon (Unity) per crear una experiència en xarxa on els nostres elements visuals, àudio i conjunt físic puguin treballar junts per crear un món reactiu. Els altaveus de so envoltant, amagats amb cura a l’entorn, oferiran un paisatge sonor compartit que uneix tots els elements audiovisuals i dóna una sensació d’espai.

INNOVACIÓ EN LA EXPÈRIENCIA:INMERSIVA+INTERACTIVA+COL.LECTIVA= IMPACTE SOCIAL + INCLUSIÓ
L’experiència inmersiva/interactiva proposada es fa de forma col.lectiva i té una usabilitat/gamificació per ésser entesa/experimentada per tot tipus d’usuari. Fomenta el treball col.lectiu per la consecució d’un be comú i la conscienciació de l’equilibri de l’ecosistema terrestre i la necesitat de l’aigua como generador de vida.

INNOVACIÓ EN LLOCS EXPOSITIUS i GENERACIÓ DE NOUS PÚBLICS
El “storytelling” en que es basa l’experiència PLUJA D’IL.LUSIONS segueix una nova tendència de fer servir espais històrics i lligats als territoris com noves experiències digitals immersives. Aquest tipus de projecte revitalitza els espais naturals, les zones rurals i engega col.laboracions per produccions digitals més enllà dels centres urbans i les grans institucions culturals.

 

 

INNOVACIÓ i EXPERIMENTACIÓ TÈCNICA
Les innovacions claus aquí són l’ús de múltiples projeccions en temps real, possiblement inclosa una Llanterna Màgica de relé augmentada portàtil, així com petits desplegaments interactius integrats al plató, per crear un món d’història coherent que evoluciona al llarg d’aprox. 10/12 minuts de durada.
Això requerirà connectar en xarxa els nostres projectors, elements físics del conjunt i la matriu d’altaveus, probablement amb NDI.
Elements físics a l’espai expositiu es poden modificar amb Arduino i Raspberry, o segones pantalles, per proporcionar una immersió addicional.
Hi ha possibilitats d’estendre el nostre ús de la realitat augmentada als auriculars, mitjançant la transmissió a l’Oculus Quest 3.

En conjunt, es tracta d’un enfocament de realitat mixta, que explora noves tècniques de projecció i art computacional per crear un món immersiu coherent.

 

 

 

A continuació es mostra el diagrama de sistema aplicat a la Llanterna Màgica.

 

 

A continuació, es presenten les imatges del Full-Body Interaction Lab de la Universitat Pompeu Fabra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per a més informació addicional, visita la web del projecte: 

https://emil-xr.eu/lighthouse-projects/upf-ar-magic-lantern/