VRAM Academy

vram-academy.com

Espronceda va iniciar el 2019 l’Acadèmia VRAM. El propòsit és instruir els artistes sobre com ampliar la seva visió creativa a través de VR / AR / MR Art, i proporcionar-los la tecnologia i aconsellar-los com usar-la.