Manuel Canelles

Date: 19/juliol/2019 Category:

Manuel Canelles

manuelfannicanelles.com

Manuel Canelles treballa internacionalment com a director de teatre i artista visual fluctuant entre diferents codis expressius en l’ús principalment instruments expressius com el vídeo, instal·lació i performance. Tota la seva acció artística es basa en la pràctica relacional amb l’objectiu de redefinir el llenguatge escènic per aplicar-lo a la dimensió de l’art contemporani. A través d’aquesta matriu teatral – dominant de tota l’acció artística – Manuel problematitza el límit entre la representació i la realitat, el tractament de la condició temporal de la memòria i la precarietat del que existeix.