Mireia de Juan

Date: 17/novembre/2017 Category:

Sobre l’artista

Barcelona, 1987. Modus tollendo tollens (Mode que negant nega) fa referència a la fórmula d’argument valida que va ser central en el model falsacionista de la ciència proposat per Karl Popper. Segons la seva teoria epistemològica, una proposició universal és falsa quan s’aconsegueix demostrar, mitjançant l’experiència, que un enunciat observable és fals.