Lucia Royo

Date: 17/novembre/2017 Category:

Sobre l’artista

luciaroyo.com

Tortosa, 1975. Amb les meves obres no intento expressar una idea, almenys directament, sinó que intento que l’espectador tingui una vivència; i aflori en ell, el sentiment que precedeix a la idea; idees d’equilibri, permanència, lluita contra l’inevitable, … Per això m’acullo a la materialitat del món, a les percepcions que obtenim a través dels nostres sentits.