Nathalie Rey

Date: 04/novembre/2020 Category:

Nathalie Rey ha estat treballant en els últims anys en el projecte Naufragi, inspirat per tot un
seguit de desastres ambientals, i que té com a punt de partida la pèrdua de la càrrega d’un
vaixell el 1992, de milers de joguines de plàstic. I des d’aquest punt s’expandeix cap a altres
preocupacions mediambientals i també incorporant ramificacions inesperades, com la
fabricació d’aneguets d’imitació per a col·leccionistes de les joguines perdudes al mar. L’artista
es va apropiar de la figura de l’aneguet per usar-lo com a símbol del món globalitzat en què
economia, ecologia, ciència i art es troben superposats en lògiques complementàries. També
ha indagat en com són transmeses les notícies relatives a aquests desastres, com per una
banda són minimitzades, com la sèrie Fukushima, i per l’altra explorant el tractament de la
mentida en els mitjans de comunicació, tot fent una interpretació molt personal de les teories
radicals de Jean Baudrillard. En altres peces desplega un imaginari apocalíptic sobre el destí de
la vida humana.

 

https://www.nathalierey.com/